Het goed functioneren van een team is belangrijk in een bedrijf. Elk team heeft de potentie om meer te zijn dan de som van de inzet en talenten van elk individueel teamlid. Dat wordt vaak geroepen, maar mijn ervaring is dat dat ook echt zo is. Het betekent wel: aandacht geven om dat voor mekaar te krijgen en te houden.

 

Vaak gaat het om het scheppen van de juiste voorwaarden en, als het een bestaand team is, het opruimen van hindernissen die er zijn. Ik ben Lumina Practioner en gebruik dan ik dit instrument als het behulpzaam kan zijn om de interactie in een team inzichtelijk te maken. Ik werk vooraf met de teamleider aan een beeld voor zijn/haar ideale team. In modulaire workshop(s) werk ik daarna met het team aan de teamontwikkeling, waarna we samen kijken wat er geleerd is, welke inzichten men heeft gekregen en wat de opvolging in het team is om dit te verankeren. 

Het kan gaan om het verhogen van de team effectiviteit maar een andere vraag kan zijn om een team op een constructieve wijze door een veranderprocess heen te loodsen. Zo'n veranderproces kan nodig zijn door bijvoorbeeld een strategieverandering van het bedrijf, reorganisatie of het samenvoegen of juist splitsen van teams. In al deze gevallen verandert het speelveld van het team en zullen de mensen in het team zich opnieuw moeten opstellen om (weer) een goed werkend team te worden. 

 

Afhankelijk van de behoefte van het team wordt een plan gemaakt. Dat kan bestaan uit 1 of meerdere onderdelen, zoals bijvoorbeeld:

  • feedback geven
  • conflict bespreken
  • dialoog voeren
  • probleem oplossend werken als team
  • visie ontwikkelen
  • doelen stellen
  • competenties ontwikkelen/ competentieplan ontwikkelen
  • inzicht krijgen in het eigen verander process

 

Met teams die een duidelijker beeld van de toekomst willen ontwikkelen, wordt scenario planning aangeboden. Het hele traject bestaat uit een intake om de specifieke behoefte van het team te definieren, scenario planning om een duidelijk beeld te krijgen hoe de toekomst zich zou kunnen ontwikkelen en afsluitende sessies om keuzen en doelen specifiek te maken en om scenario planning te verankeren in de processen van de organisatie.

Team trainingen